Huisregels

Algemeen

Als je het terrein van Subtiel events betreedt, ben je verplicht je te houden aan de huisregels van Subtiel events. Aanwijzingen van het personeel of beveiliging dienen stipt opgevolgd te worden.

Brandbeveiliging

Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk het dichtstbijzijnde personeelslid of beveiliging.

Video, foto en geluidsopnamen

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele en veiligheid doeleinden.

Gebruik Garderobe/Kluisjes

Tevens doet zich de mogelijkheid voor om de jas op te hangen, hier dient dan ook gebruik van gemaakt te worden.
Als je het garderobe nummer kwijt bent, moet je wachten tot na sluitingstijd, om te kijken of je jas er nog hangt. De organisatie van Subtiel events is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken en/of beschadigen van kledingstukken indien je niet in het bezit bent van een garderobebewijs.

Eigendommen

Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het terrein; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Inname van verboden goederen worden niet geretourneerd.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dien je bij de organisatie in te leveren.

Kleding

Dresscode: Festival outfit
Wat is niet toegestaan? Trainingsbroeken of joggingspakken. Boven lichaam ontbloot.
Ongewenste intimiteiten
Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
Wapens
Het gebruiken of bij je hebben van ieder soort wapen is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde, zonder overleg, de Politie worden gewaarschuwd.

Ongewenste intimiteiten
Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Wapens

Het gebruiken of bij je hebben van ieder soort wapen is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde, zonder overleg, de Politie worden gewaarschuwd.

Verdovende middelen

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Het is verboden eigen drank mee te nemen.

Fouilleren/detectiepoorten

Bij de entree van Subtiel events, maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat je je moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Weigeren

Toegang Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van Subtiel events kunnen wij de toegang weigeren. Indien jou de toegang wordt geweigerd dien je het terrein van Subtiel events direct te verlaten. Bezoekers onder de 18 wordt de toegang geweigerd.

Evenementen